Ý Cầu Nguyện Tháng 5

Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.

TIME NEWS

GIÁO HỘI VIỆT NAM

Giáo Phận Kon Tum

Miền Kon Tum

Miền Pleiku

Thông báo

MEDIA

câu chuyện

Ý Cầu Nguyện Tháng 7

Cầu cho những người cao niên
Chúng ta cầu nguyện cho những người cao niên, những người đang nắm giữ cội nguồn và lịch sử của dân tộc; mong rằng kinh nghiệm và sự hiểu biết của họ giúp cho trới trẻ biết hướng vọng về tương lai với hy vọng và trách nhiệm.

NEWS

TẢN MẠN GIÁO DỤC

ĐÔI NÉT VĂN HOÁ

media / tài liệu

THỐNG BÁO

Ý Cầu Nguyện Tháng 5

Cầu cho giới trẻ được đầy niềm tin

Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người trẻ, có thể sống một cuộc sống trọn vẹn hoàn hảo; theo gương Đức Maria, biết lắng nghe, suy niệm và phân định với lòng can đảm, dạt dào đức tin để đưa ra hành động dấn thân phục vụ.

NEWS

GIÁO HỘI VIỆT NAM

GIÁO PHẬN KONTUM

MIỀN KONTUM

MIỀN PLEIKU

media

CÂU CHUYỆN

Tài Liệu

Thông báo