Phỏng Vấn: Phát Hiện Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Hiến Trong Gia Đình

PHỎNG VẤN
LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA PHƯƠNG ĐÌNH TOẠI, MI  

VỀ VIỆC PHÁT HIỆN NUÔI DƯỠNG ƠN GỌI THÁNH HIẾN TRONG GIA ĐÌNH

Nguồn: Kênh YouTube Tổng Giáo phận Sài Gòn
WGPKT(07/05/2022) KONTUM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.